21-22 DEC

CONTACT IMPROVISATION – FORMACIÓN INTENSIVA 

IMPARTE: Leodan Rodríguez e Isabel Sánchez
CANDO: 
21-22 de Decembro de 2019
DURACIÓN: 12 horas
HORARIO: 11:30-14:30 e 16:00 a 19:00
PREZO  : 50 € ( 40 € para alumnado de CCQ)

NIVEL: Para todos os niveis.
PRAZAS: 10  ( Por orde de inscripción)

+ INFO, CONSULTAS e INSCRIPCIÓNS: cancunquinque@gmail.com

 

CONTIDO XERAL
Este taller vai dirixido a todas as persoas que se interesan pola improvisación e búsqueda do movemento en contacto con outros corpos .

– Importancia do peso e masa no traballo de contacto.
– Estudo do centro como motor do movemento
– Estudio dos eixes imaxinarios interno externo, indo do lineal ó redondo.
– Control do centro para chegar ó espazo esférico.
– Traballo de manipulación e escoita da motricidade
– Exploración na improvisación e no continuo comunicado a dar e recibir.
– Práctica da técnica de contacto improvisado como fonte e ferramenta no traballo en
grupo para a improvisación na danza.
Tamén che pode interesar: